Kaymakamlık Hizmet Standartı
 
 
 
HİZMETİN
SIRA
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
TAMAMLAMA
NO
ADI
 
SÜRESİ
 
 
 
(EN GEÇ)
 
 
1- Matbu Dilekçe
 
1
3091 Sayılı Kanun
2- Gerekiyor ise Tapu Belgesi veya Kira
15 Gün
 
 
Kontratı
 
 
 
 
 
 
Lokal (İçkisiz/içkili)
1- Dilekçe
 
2
İzin Belgesi
2- Lokal açılması konusunda alınmış
 
 
Düzenlenmesi
  yönetim kurulu kararı
15 Gün
 
 
3- Lokal açılacak yerin tapusu, kiralık ise
 
 
 
kira kontratı örneği
 
 
 
4- Lokal yerinin apartman olması durumunda
 
 
 
apartman sakinlerinin onayının olması,
 
 
 
 
 
 
Tüketici Sorunları
1- Dilekçe
 
3
 
2- Fatura, satış fişi
6 Ay ile 1 Yıl arası
 
 
3- Garanti Belgesi
 
 
 
4- Sözleşme v.b.
 
 
Ticari Amaçlı İnternet
1- Matbu Dilekçe
 
4
Toplu Kullanım
2- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı
10 Gün
 
Sağlayıcı İzin
veya Belediyeden onaylı bir örneği
 
 
Belgesi
 
 
 
 
İdare nitelikteki belgelerin tasdikinde
 
5
Apostille tasdik şerhi
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Nüfus
1 Saat
 
 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
İnsan Hakları İhlalleri
1- Dilekçe ve başvuru konusuyla ilgili
1 Ay
 
 
belgeler
 
 
 
 
 
 
 
 
HİZMETİN
SIRA
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
TAMAMLAMA
NO
ADI
 
SÜRESİ
 
 
 
(EN GEÇ)
 
Muhtaç Erbaş ve Er
1- Form
 
7
Ailelerinin Ücretsiz
2- Askerlik Şubesinden asker olduğuna
1 Hafta
 
tedavisi
dair belge
 
 
(Muhtaçlık kararı)
3- Nüfus Kayıt Örneği
 
 
5434 sayılı Emekli
 
 
8
sandığı Kanununun 108
1- Dilekçe
1 Hafta
 
Mülga:31/5/2006
2- Mal Bildirim Formu (2 Adet )
 
 
5510/106
3- Nüfus Kayıt Örneği
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri                                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri
Fikriye KUTLU                                        Yaşar DURSUN                                                                Mesut ÇOBAN
       V.H.K.İ                                             Yazı İşleri Müdürü                                                          Datça Kaymakamı
 
 
 

Mal Müdürlüğü Hizmet Standartı

MİLLİ EMLAK SERVİSİ
MUHAKEMET SERVİSİ
MUHASEBE SERVİSİ
 
DATÇA GIDA TARIM ve HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
                                  
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
 
1
Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu ve Çks Belgesi verilmesi
1- Başvuru Dilekçesi
20 DAKİKA
 
2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
 
3- Çiftçi Belgesi
 
4- Kimlik Fotokopisi
 
5- Tapu Belgeleri
 
6- Arazinin Başvuru sahibine ait olmaması durumunda Muhtar Onaylı Kira Sözleşmesi veya Muvaffakatname
 
2
Yem Bitkileri Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi ve Taahütname
20 DAKİKA
 
2- Çiftçi Kayıt Formu(ÇFK)
 
3 – Arazi Kontrol
1 Gün
 
3
Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi
10 DAKİKA
 
2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
 
3- 50 dekar ve üzeri için Toprak Analiz Formu ve Analiz Raporu
 
4
Toprak Tahlili Desteklemesi Başvurusu
1- Toprak Analizi Formu
10 DAKİKA
 
2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu
 
 
 
3- Toprak Analizi Raporu
 
5
Sertifikalı Tohumluk-Fidan Kullanım Desteği Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi ve Taahütname
30 DAKİKA
 
2- Talep Formu
 
3- Tohum-Fidan satış faturası
 
4- Sertifikanın Fotokopisi
 
5- Bitki Muayene Raporu
 
6- Fatura Düzenleyen Kişiye Ait Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayi Belgesinin bir öreneği
 
7- Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi
 
5- Arazi Kontrol
1 GÜN
 
6
Ziraat Odası Kaydı
1- Başvuru Dilekçesi
20 DAKİKA
 
2- Çiftçi Kayıt Formu
 
3- Tapu Belgeleri
 
4- Kimlik Fotokopisi
 
7
Zeytinyağı Desteklemesi
1- Başvuru Dilekçesi
20 DAKİKA
 
2- Tasiriye Faturası
 
3- Satış Faturası
 
4- Borsa Beyannamesi
 
5- ÇKS Belgesi
 
6- Arazi Kontrolü
1 GÜN
 
8
Organik Tarım Desteklemesi
1- Başvuru Dilekçesi
20 DAKİKA
2- Uygunluk Belgesi
3- ÇKS Belgesi
9
Alet Makine Desteği
1- Başvuru Dilekçesi
20 DAKİKA
2- Proforma Fatura
3- Teknik Şartname
10
Anaç Sığır Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi
2 Saat
2- En az 5 kültür ırkı veya kültür ırkı melezi anaç sığıra sahip olduğuna dair Türk-Vet ve e-ıslah veri tabanı kayıt belgesi.
3- Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği üyelik
belgesi.
 
4- Birlik-Koop Toplu Başvuru
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
     11
Mera İşkali İle İlgili Şikayetler
1- Dilekçe
              15 Gün
 
12
Buzağı Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi
30 DAKİKA
2- Yıl içerisinde suni tohumlamadan doğan buzağıya takılan küpe belgesi
3- Suni tohumlamadan doğan dişi buzağılara 3–6 aylık iken Brusella S–19 aşısı yapıldığına dair aşı belgesi
13
Manda Desteği
1- Başvuru Dilekçesi
15 DAKİKA
2- Türk-Vet Kayıt Belgesi
14
Damızlık Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi Başvurusu
1- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde başvuru listeleri olan dilekçe
15 DAKİKA
2- Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiş icmal hazırlama yetki belgesi.
15
Çiftçi Malları Koruma
1- Her yıl Aralık ayı içerisinde hazırlanan Ç.M.K. Bütçelerinin Ocak ayının 15 ine kadar Murakabe Kuruluna onaya sunulmak üzere İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesi
HERYIL OCAK AYININ 15 İNE KADAR
16
Çiftçi Malları Koruma İdari Para Cezaları
1- Yıl içerisinde kesilen İdari Para Cezalarına 10 gün içerisinde itiraz edilir. İtiraz edilmez ise cezanın kesinleşmesi
ÖDEME EMRİ SÜRESİ 7 GÜN
17
Çiftçi Malları Koruma Cezaya İtiraz
1- Cezaya itiraz edilmesi durumunda ilgili Ç.M.K. Başkanlığından cezaya ilgili Bekçi görgü zaptı, Ceza tebliğ varakası, Ç.M.K. Kararı istendikten sonra bu belgelere göre Murakabe Heyetince cezanın değerlendirilmesi
Değerlendirme neticesinde itirazın reddineveya kabulüne karar verilmesi
1 AY
18
Pasaport
1- T.C Kimlik No İbrazı
5 DAKİKA
19
İşletme Tescil Belgesi
1- T.C Kimlik No İbrazı
5 DAKİKA
20
Arı Yetiştiriciliği Desteklemesi Başvurusu
1- Başvuru Dilekçesi
2 GÜN
2- Arıcılık birliğine üyelik belgesi
3- Kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat olunacaksa; Arı konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan sevklerine mahsus Veteriner Sağlık Raporu.
4- Kovanların Kontrolü
             
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
21
Arı Konaklama Belgesi
1- Başvuru Dilekçesi
1 GÜN
2- Sağlık Raporu
22
Amatör Balıkçılık Belgesi
1- Başvuru Dilekçesi
15 DAKİKA
2- 1 Adet Vesikalık Resim
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
23
Tarımsal Amaçlı Elektrik
1-  Başvuru Dilekçesi
 
7 GÜN
2- Tapu Fotokopisi
3-  ÇKS Belgesi
4-  Çaplı Kroki
5 - Dekont (Etüd ücreti)
 
 
 
 
24
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
(Desteklemeye Konu Yavru Balığı Satın Alan Yetiştiriciler)
1- Müracaat dilekçesi
1 GÜN
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müd. tarafından onaylanmış fotokopisi
 
3- Yavru balığın satın alındığı tesise ait su ürünleri kuluçkahane belgesi veya su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
 
4- Müstahsil makbuzu veya faturanın aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,
 
5- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 
6- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi
 
 
 
 
 
 
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
25
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
(Desteklemeye konu yavru balığı kendi tesislerinde üreten ve kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiriciler)
1- Başvuru Dilekçesi
1 GÜN
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin, aynı gerçek veya tüzel kişilere ait farklı il ve/veya ilçelerde tesis bulunması halinde, desteklemeye konu tesislere ilişkin su ürünleri yetiştiricilik belgelerinin, ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
 
3- Su Ürünleri Destekleri Yavru Balık Miktarını Tespit Tutanağı
 
4- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 
5- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üyelik belgesi
 
26
Tarımsal ilaç Reçetesi Yazımı Başvurusu
1- Sözlü Başvuru
1 GÜN
2- Hastalık veya zararlı örneği Teşhiste Tereddüt Durumunda Arazi Kontrolü
27
Üretici Kayıt Defteri Onaylanması
1- Üretici kayıt defteri
30 DAKİKA
28
Yurtiçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk İşlemleri
1-  Menşe Belgesi
2 SAAT
2-  Sığırlar için hayvan pasaportları
3-  Şap Aşısı Bilgileri
4-  Hayvan Sahibi ve nakliyecinin T.C. kimlik numaraları
5-  Nakil edileceği işletme numarası   
29
Arazi Gelir Tespit Raporu (Yeşilkart, 2022, Sydv vb.)
1- Nüfus kayıtları
15 DAKİKA
1- Tapu ve Belediye arazi kayıtları
30
Kooperatif Genel Kurul
1- Yönetim Kurulu Kararı
1 OCAK-30 HAZİRAN ARASI
2- İlan Ve Gündem
3-Bakanlık Temsilci Ücretlerinin Yatırıldığına dair Maliye Vezne Alındı Makbuzu
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
31
Büyükbaş Hayvanların Turkvet sisteminde nakil işlemleri
1- Başka il veya ilçelerden alınan hayvanlara ait yurt içi veteriner sağlık raporu
 
15 DAKİKA
2- İlçe köy ve beldelerden alınan hayvanlara ait menşe belgesi
İşletme Sahibinin işletme numarası
 
32
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemeleri
(Desteklemeye Konu Ürünü Doğrudan Satan Yetiştiriciler)
1- Müracaat dilekçesi,
1 Gün
2- Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin ilgili il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış fotokopisi,
3- Müstahsil makbuzu veya satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya onaylı sureti,
 
4- Tüzel kişilik sahibi yetiştiricilerin yetkilendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 
5- 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatifler üyelik bel.
33
Brusella S19 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu
 
1- Matbu dilekçe
 
15 DAKİKA
2-Uygulanan Aşılara ait (Brucella S19-Şap) Aşı Serumlama Makbuzları
34
Brusella Rev1 Genç Aşılaması Desteklemeleri Başvurusu
1- Matbu dilekçe
 
15 DAKİKA
2- Uygulanan Aşıya ait (Brucella Rev1) Aşı Serumlama Makbuzu
35
Gıda Üretim İzni
1- Beyanname (Tebliği yayımlanan ürünler için),
15 Gün
2.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği,
3.Akım şeması (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
4.Yüzde bileşim (Tebliği yayımlanmamış ürünler için),
5.Marka Tescil veya Başvuru Belgesi (Sadece ürettiği yerde satanlar için gerekmez)
 
SIRA NO.
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ)
36
3071 S.K. Gereği Dilekçe Hakkının Kullanılması
1- Dilekçe
15 GÜN
37
BİMER Başvurusu
1- Elektronik Başvuru
30 GÜN
38
Bilgi Edinme Başvurusu
1- Bilgi Edinme Formu Dilekçesi
15 GÜN
 
 
  “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
 
 
İlk Müracaat Yeri
: Datça İlçe Tarım Müd.
İkinci Müracaat Yeri
: DATÇA KAYMAKAMLIĞI
İsim
: Bülent ŞATIR
İsim
: Mesut ÇOBAN
Unvanı
: İlçe Müdürü  
Unvan
: Kaymakam
Adres
: Hükümet Konağı. DATÇA
Adres
: Kaymakamlık Makamı
Tel.
: 0 252 7123025
Tel.
: 0 252 7123001
Faks
: 0 252 7123025
Faks
:
E-Posta
:
E-Posta
:
 
 
 
 
 
 
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartı
 
DATÇA KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
 1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
  En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
 
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
 
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem, Yangın, Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
1. GSS başvuru formu  (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (kendisi, eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne, babanın)
 
30 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ VE SOSYAL HİZMET PROJELERİ)
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
13
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM
1-SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
14
 2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI
(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)
1- 2022 Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2- Başvuru Dilekçesi
3- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
 
  
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
 
 
İkinci Müracaat Yeri
 
İsim
Deniz ARKALI
 
İsim
Mesut ÇOBAN
Unvan
Vakıf Müdürü
 
Unvan
Kaymakam
Adres
Hükümet Konağı DATÇA
 
Adres
Hükümet Konağı DATÇA
Tel.
712 01 66
 
Tel.
712 01 66
Faks
712 31 00
 
Faks
712 31 00
e-Posta
 
e-Posta