ETİK NEDİR
        Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Ahlak, ahlakla ilgili demektir, ama aralarında farklar vardır.
        Ahlak ve Etik arasındaki fark: Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar; Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Etik, evrensel kabul gören kurallardır.
 
                                DATÇA KAYMAKAMLIĞI ETİK KOMİSYONU KURULUŞ AMACI:
        Etik Komisyonunu, İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
 
                                                                                                       ETİK KOMİSYONU
        5176 sayılı Kanun ve 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. Maddesi gereği 13.03.2019 tarih ve 495 sayılı Kaymakamlık Olur'u ile Datça Kaymakamlığı 'Etik Komisyonu' kurulmuştur.
 
DATÇA KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM
Komisyon Başkanı
Mesut ÇOBAN
Kaymakam
0252 712 30 01
Komisyon Üyesi
Yaşar DURSUN
İlçe Yazı İşleri  Müdürü
0252 712 30 01
Komisyon Üyesi
Ferman AKBULUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0252 712 23 40
Komisyon Üyesi
Bülent ŞATIR
İlçe Tarım ve Orman Müdürü
0252 712 30 25
Komisyon Üyesi
Nurettin ÇELİK
İlçe Müftüsü
0252 712 30 95
 
 
 
ETİK MEVZUATI
                                                                                   KANUNLAR
 • 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 • 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
                                                                                                                YÖNETMELİK
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                  
 
 • ETİK İLKELER
 1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 2. Halka hizmet bilinci
 3. Hizmet standartlarına uyma
 4. Amaç ve misyona bağlılık
 5. Dürüstlük ve tarafsızlık
 6. Saygınlık ve güven
 7. Nezaket ve saygı
 8. Yetkili makamlara bildirim
 9. Çıkar çatışmasından kaçınma
 10. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 12. Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 13. Savurganlıktan kaçınma
 14. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 15. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 16. Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 17. Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 18. Mal bildiriminde bulunma
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Datça Kaymakamlığı : Etik Komisyonu - Sekretarya
Telefon: (0252) 712 3001
Faks: (0252) 712 3100
E mail: datca@icisleri.gov.tr
Adres:
 Datça Kaymakamlığı Dr. Turgut Dündar Cad. No 8/1
Datça/MUĞLA