slide-1
slide-2
slide-3

Kaymakamlık Hizmet Standartı

 

HİZMETİN
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLAMA
NO ADI SÜRESİ
(EN GEÇ)
1- Matbu Dilekçe
1 3091 Sayılı Kanun 2- Gerekiyor ise Tapu Belgesi veya Kira 15 Gün
Kontratı
Lokal (İçkisiz/içkili) 1- Dilekçe
2 İzin Belgesi 2- Lokal açılması konusunda alınmış
Düzenlenmesi   yönetim kurulu kararı 15 Gün
3- Lokal açılacak yerin tapusu, kiralık ise
kira kontratı örneği
4- Lokal yerinin apartman olması durumunda
apartman sakinlerinin onayının olması,
Tüketici Sorunları 1- Dilekçe
3 2- Fatura, satış fişi 6 Ay ile 1 Yıl arası
3- Garanti Belgesi
4- Sözleşme v.b.
Ticari Amaçlı İnternet 1- Matbu Dilekçe
4 Toplu Kullanım 2- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı 10 Gün
Sağlayıcı İzin veya Belediyeden onaylı bir örneği
Belgesi
İdare nitelikteki belgelerin tasdikinde
5 Apostille tasdik şerhi İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Nüfus 1 Saat
Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler
6 İnsan Hakları İhlalleri 1- Dilekçe ve başvuru konusuyla ilgili 1 Ay
belgeler
HİZMETİN
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLAMA
NO ADI SÜRESİ
(EN GEÇ)
Muhtaç Erbaş ve Er 1- Form
7 Ailelerinin Ücretsiz 2- Askerlik Şubesinden asker olduğuna 1 Hafta
tedavisi dair belge
(Muhtaçlık kararı) 3- Nüfus Kayıt Örneği
5434 sayılı Emekli
8 sandığı Kanununun 108 1- Dilekçe 1 Hafta
Mülga:31/5/2006 2- Mal Bildirim Formu (2 Adet )
5510/106 3- Nüfus Kayıt Örneği

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri                                                                                                                       İkinci Müracaat Yeri
Fikriye KUTLU                                      R.Gönül Erdoğan                                                            Vehbi BAKIR
       V.H.K.İ                                             Yazı İşleri Müdürü                                                          Datça Kaymakamı